Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin hàng hóa, khách hàng

Bảo vệ thông tin cá nhân: Chúng tôi cam kết chính sách bảo mật bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của khách hàng được bảo vệ tuyệt đối. Chúng tôi chỉ thu thập, sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân khi có sự đồng ý của khách hàng và chỉ trong phạm vi cần thiết để cung cấp sản phẩm và dịch vụ.

Bảo mật hệ thống: Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật công nghệ để bảo vệ hệ thống và dữ liệu của khách hàng. Chúng tôi sử dụng các công nghệ và phương pháp an ninh tiên tiến để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát hoặc lộ thông tin của khách hàng.

Chính sách bảo mật thông tin hàng hóa, khách hàng
Chính sách bảo mật thông tin hàng hóa, khách hàng

Sử dụng thông tin cá nhân: Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho các mục đích cụ thể liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý rõ ràng của khách hàng hoặc khi có yêu cầu pháp lý.

Quản lý dữ liệu: Chúng tôi duy trì quy trình quản lý dữ liệu chặt chẽ để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của khách hàng chỉ được lưu trữ trong thời gian cần thiết. Chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn thông tin cá nhân khi không còn cần thiết hoặc khi khách hàng yêu cầu.

Đào tạo nhân viên: Chúng tôi đào tạo nhân viên về quy định bảo mật và quyền riêng tư để đảm bảo rằng họ hiểu và tuân thủ các nguyên tắc bảo mật. Chúng tôi xác định và giám sát quá trình truy cập dữ liệu để đảm bảo rằng chỉ những người được ủy quyền mới có quyền truy cập thông tin cá nhân.

Chính sách bảo mật của chúng tôi được thiết lập để đảm bảo sự tin tưởng và sự bảo vệ cho khách hàng. Chúng tôi liên tục nâng cao các biện pháp bảo mật tốt nhất.

Chính sách bán hàng 

Giới thiệu sản phẩm

Chính sách đổi trả

Thông tin liên hệ mua hàng

Website: https://congtuanninheas.com

Fabook: https://www.facebook.com/congtupentech